Τα Πάντα Σχετικά με τους Toastmasters (el-GR124) Αυτό το φυλλάδιο περιγράφει πως λειτουργούν οι Toastmasters και τα οφέλη του να γίνεις μέλος. Χρησιμοποίησε αυτό το διαφημιστικό υλικό για να σε βοηθάει να εξηγείς τις διαδικασίες των Toastmasters και να προσελκύεις νέα μέλη. βλέπω
Χαρακτηριστικά, Οφέλη και Αξία (el-GRFBV100) Σχεδιάγραμμα που δείχνει το όφελος των Toastmasters στους εταιρικούς ομίλους. Για να εκτυπωθεί και να μοιραστεί στους εκπροσώπους του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, για να χρησιμοποιηθεί σε εμπορικές εκθέσεις, κ.λπ.
βλέπω
Find Your Voice-JP99 あなたの声を見つけましょう (ja-JP99)

このカラー印刷のパンフレットは、クラブに欠かせないマーケティング資料です。Toastmasters がコミュニケーション能力の向上にどのように役立つか、会員であることのメリット、Pathways の学習体験の概要を説明します。

を表示する
クラブコーチ同意書 (ja-JP930AA)

クラブコーチを1名または2名任命するには本フォームに記入し、世界本部に提出してください。

本バージョンは2022年4月に更新されました。

を表示する
クラブサクセスプラン (ja-JP1111A)

任期年度において優秀クラブになる計画を立てるのに役立つ用紙

2022年6月更新版

を表示する
Club Leadership Handbook thumbnail Japanese クラブリーダーシップハンドブック: 効果的なリーダーシップのための手引き (ja-JP1310)

クラブの運営、リーダーシップの役割などの詳細を章別にまとめた、使いやすいガイドブックです。

2021年12月更新版

を表示する
クラブ役員の就任式用スクリプト(ja-JP495)

クラブリーダーシップハンドブックから抜粋したクラブ役員就任式で使用する編集可能なスクリプト版。

2022年5月更新版。


を表示する
クラブ役員同意書と誓約書 (ja-JP498)

本用紙は、明確な目標とガイドラインを設定して選出された時、クラブ役員によって完成されるものです。クラブ秘書役はこれらの書類をクラブの記録として保管する責任があります。

2022年4月更新版

を表示する