Οδηγός Χρήσης των Ενοτήτων Εργασίας Pathways στα Ελληνικά (el-GR921) Αυτός ο οδηγός σου λέει πως να πλοηγείσαι στο Base Camp για να εντοπίσεις τις Ενότητες Εργασίας Pathways στα Ελληνικά. Συστήνεται για τα μέλη με περιορισμένη γνώση Αγγλικών ή που δεν είναι εξοικειωμένα με το Base Camp. βλέπω
Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης Ενοτήτων Εργασίας Pathways στα Ελληνικά (el-GR922) Αυτός ο συνοπτικός οδηγός σου λέει πως να πλοηγείσαι στο Base Camp για να εντοπίζεις τις Ενότητες Εργασίας Pathways στα Ελληνικά. Συστήνεται για μέλη που έχουν κάποια γνώση Αγγλικών ή που είναι ήδη εξοικειωμένα με το Base Camp. βλέπω
Τα Οφέλη της Συμμετοχής στους Toastmasters (el-GR354INDV) Αυτό το φυλλάδιο περιγράφει τα πολυάριθμα οφέλη που αποκομίζουν τα μέλη των Toastmasters. Εκτύπωσέ το και χρησιμοποίησέ το για να σε βοηθάει να προσελκύεις φίλους, συγγενείς και μέλη της κοινότητάς σου να γίνουν μέλη του ομίλου σου. κατεβάζω
Τα Πάντα Σχετικά με τους Toastmasters (el-GR124) Αυτό το φυλλάδιο περιγράφει πως λειτουργούν οι Toastmasters και τα οφέλη του να γίνεις μέλος. Χρησιμοποίησε αυτό το διαφημιστικό υλικό για να σε βοηθάει να εξηγείς τις διαδικασίες των Toastmasters και να προσελκύεις νέα μέλη. βλέπω
Χαρακτηριστικά, Οφέλη και Αξία (el-GRFBV100) Σχεδιάγραμμα που δείχνει το όφελος των Toastmasters στους εταιρικούς ομίλους. Για να εκτυπωθεί και να μοιραστεί στους εκπροσώπους του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, για να χρησιμοποιηθεί σε εμπορικές εκθέσεις, κ.λπ.
βλέπω
Find Your Voice-JP99 あなたの声を見つけましょう (ja-JP99)

このカラー印刷のパンフレットは、クラブに欠かせないマーケティング資料です。Toastmasters がコミュニケーション能力の向上にどのように役立つか、会員であることのメリット、Pathways の学習体験の概要を説明します。

を表示する
クラブコーチ同意書 (ja-JP930AA)

クラブコーチを1名または2名任命するには本フォームに記入し、世界本部に提出してください。

本バージョンは2022年4月に更新されました。

を表示する
クラブサクセスプラン (ja-JP1111A)

任期年度において優秀クラブになる計画を立てるのに役立つ用紙

2022年6月更新版

を表示する