الملف الشخصي لعضو جديد

اطلب من كل عضو جديد ملء نموذج مقابلة لتحديد أهدافه وكيفية تحقيقها. (AR1162F)

11/2019


                      
عرض

          
மன்ற வெற்றித் திட்டம் (ta-IN1111A)

இது, மன்றங்கள் வரும் திட்ட ஆண்டில் மேன்மைமிகு மன்றமாக மாற ஒரு செயல்திட்டத்தை உருவாக்க உதவும் ஒரு படிவம்.

06/2022 இல் புதுப்பிக்கப்பட்ட பதிப்பு.

பார்க்கவும்
1111A-Club Success Plan 1111A - Club Success Plan

A form to help clubs create a plan to become a Distinguished Club for the upcoming program year was created in June 2022.

This version updated 6/2022

View form
Acordo e Declaração de Exoneração de Responsabilidade de Diretor do Clube (pt-BR498)

Este formulário deve ser preenchido pelos diretores do clube quando eleitos para definir expectativas e diretrizes claras para suas funções. O Secretário do clube é responsável por manter esses formulários nos registros do clube.

Esta versão foi atualizada em 4/2022

Ver
Acuerdo de Oficial del Club y la Declaración de Exención de Responsabilidad (es-MX498)

Este formulario debe ser completado por los oficiales del club cuando sean electos, para establecer expectativas y pautas claras para sus deberes. El secretario del club es responsable de mantener estos formularios en los registros del club.

Versión actualizada 4/2022

Ver
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 1-5 of 126 items