ஒரு TOASTMASTERS மன்றத்தை எப்படி உருவாக்குவது (TA121)

சமூகம் மற்றும் கார்ப்பரேட் மன்றங்கள் இரண்டையும் சாசனம் செய்வதற்கான தகவல்களை உள்ளடக்கியது.


பார்க்கவும்
1167TA-A Toastmaster Wears Many Hats ஒரு சொல்வேந்தர் பல வேடங்களைத் தரிப்பவர் (TA1167D)

மன்றக் கூட்ட அலுவல்களை நிறைவேற்றுவதற்கான ஒர் இன்றியமையாத கையேடு.

பார்க்கவும்
TAATO-3 Charter Membership App thumbnail சாசன உறுப்பினர்விண்ணப்பம் & கட்டணத் தகவல் (TAATO-3)

ஒரு Toastmasters மன்றத்தை சாசனம் செய்யத் தேவையான ஏழு படிவங்களுள் மூன்றாவது படிவம். வருங்கால உறுப்பினர்களிடமிருந்து குறைந்தது 20 படிவங்களைப் பூர்த்தி செய்து உலகத் தலைமையகத்தில் சமர்ப்பிக்கவும்.

பார்க்கவும்
TAATO-4 Charter Club Officer Info thumbnail சாசன மன்ற அதிகாரித் தகவை் (TAATO-4)

ஒரு Toastmasters மன்றத்தை சாசனம் செய்யத் தேவையான ஏழு படிவங்களுள் நான்காவது படிவம். உங்கள் மன்ற அதிகாரிகளைத் தீர்மானிக்க இந்தப் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து உலகத் தலைமையகத்தில் சமர்ப்பிக்கவும்.

பார்க்கவும்
TAATO-2 Charter Payments thumbnail சாசனக் கட்டணங்கள் (TAATO-2)

ஒரு Toastmasters மன்றத்தை சாசனம் செய்யத் தேவையான ஏழு படிவங்களுள் இரண்டாவது படிவம். இந்தப் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து சாசனக் கட்டணத் தகவலுடன் உலகத் தலைமையகத்தில் சமர்ப்பிக்கவும்.

பார்க்கவும்
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 11-15 of 27 items