Ενότητες Εργασίας Pathways Διαθέσιμες στα Ελληνικ (el-GR925) Αυτό το έγγραφο αναφέρει ποιες ενότητες εργασίας Pathways και ποια paths είναι διαθέσιμα στα Ελληνικά. βλέπω
Οδηγός Χρήσης των Ενοτήτων Εργασίας Pathways στα Ελληνικά (el-GR921) Αυτός ο οδηγός σου λέει πως να πλοηγείσαι στο Base Camp για να εντοπίσεις τις Ενότητες Εργασίας Pathways στα Ελληνικά. Συστήνεται για τα μέλη με περιορισμένη γνώση Αγγλικών ή που δεν είναι εξοικειωμένα με το Base Camp. βλέπω
Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης Ενοτήτων Εργασίας Pathways στα Ελληνικά (el-GR922) Αυτός ο συνοπτικός οδηγός σου λέει πως να πλοηγείσαι στο Base Camp για να εντοπίζεις τις Ενότητες Εργασίας Pathways στα Ελληνικά. Συστήνεται για μέλη που έχουν κάποια γνώση Αγγλικών ή που είναι ήδη εξοικειωμένα με το Base Camp. βλέπω