Ανάπτυξε τους Ηγέτες Σου Εκ Των Έσω (el-GR103) Ένα φυλλάδιο σχεδιασμένο για την προώθηση των Toastmasters σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το φυλλάδιο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους Toastmasters, για διακεκριμένους εταιρικούς ομίλους, μαρτυρίες και λεπτομέρειες για τον τρόπο ίδρυσης ενός ομίλου. κατεβάζω